Els països escandinaus tenen bona fama pel que fa als permisos de maternitat, i Dinamarca no n’és cap excepció.

L’explicació següent està basada en el cas que tant el pare com la mare treballen.

En general, la mare té dret a 4 setmanes de baixa abans de la data del part, que poden ser 6 depenent de la feina i l’acord que tingui el sindicat corresponent. Durant aquestes 4 setmanes, la mare rep el 100% del sou en la majoria dels casos, i si no, rep dagpenge, una subvenció estatal de màxim 4180 corones brutes (uns 560€) per setmana .

Un cop ha nascut el nadó, la mare està obligada a 2 setmanes de baixa. Tot seguit, té dret a 12 setmanes, i si no les agafa, les perd. El pare té 2 setmanes de baixa paternal que pot gastar just després del part o durant les primeres 14 setmanes després del naixement.

Un cop passades les primeres 14 setmanes, on la majoria de treballadors reben el 100% del sou (o dagpenge), el pare i la mare tenen 32 setmanes a repartir amb dret a cobrar dagpenge durant la seva totalitat. El pare es pot agafar la seva part de les 32 setmanes immediatament desrpés de les primeres 2 setmanes si vol.

També hi ha la possibilitat de postposar les 32 setmanes de baixa a compartir, i en aquest cas els pares tenen fins que el seu fill fa 9 anys per gastar-les. Hi ha qui les gasta per anar de vacances més endavant. En tot cas, si no s’han gastat quan el fill fa 9 anys, es perden.

barsel

Exemple de la distribució de les setmanes de baixa. Es poden fer moltes combinacions, però si s’agafa tot seguit, ve a ser una cosa així. (Mor=mare, Far=pare, uger=setmanes. La línia vertical marca el naixement del nadó)

Quan s’està de baixa de maternitat o paternitat és obligatori tenir contacte amb el fill/filla cada dia, però no és incompatible amb dur el nen/a a l’escola bressol o altres institucions. Molta gent aprofila les últimes setmanes de baixa per fer la transició més suau.

Aquestes són les condicions bàsiques per a tothom, però hi ha moltes empreses que ofereixen millors condicions als seus treballadors. Per exemple, un conegut que treballa a un banc té dret a 8 setmanes pagades a més a més del que rep de l’estat.

Aquí hi ha informació més completa sobre el funcionament de la baixa (en danès).